?תנאי שימוש ומדיניות החזר

?תנאי שימוש ואיך מתבצעות העסקאות דרכנו

תקנון האתר ותנאי שימוש.

ברוכים הבאים לאתר – "קונטיינר ההפתעות" . 

אתר קונטיינר ההפתעות (להלן: "האתר") הינו  חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלי האתר הינו " קוואליטי אימפורט 26"  ע.מ- 302945852

.המכירות באתר מנוהלות על-ידי בעלי האתר

.פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

:פרטים אישיים

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למפעיל האתר – קוואליטי אימפורט 26.
פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל  חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, .

: כמו כן החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:


.העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב
העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס` טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.
   .המוצרים המוצעים

המוצרים המוצעים באתר , מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע.
פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים .
התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

  :תנאים נוספים

החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים .   רשאית מפעילת האתר –קוואליטי אימפורט 26 להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .

מדיניות פרטיות
כללי

מפעילת האתר – קוואליטי אימפורט 26, פועלת מתוך מחויבות להגן על פרטיות המשתמש. מדיניות פרטיות זו מסבירה את נהלי איסוף הנתונים והשימוש בהם באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"). המשתמש מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים במדיניות פרטיות זו.

איסוף מידע

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ,יידרש המשתמש למסור מידע אישי כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, מספר ת.ז., כתובת דואר אלקטרוני, מס` טלפון, כתובת או כל מידע אחר.

האתר עשוי לאסוף מידע מסוים אודות ביקור המשתמש (לרבות באמצעות השימוש ב"Cookies" ), כגון שם ספק שירותי האינטרנט וכתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שבאמצעותה ניגש המשתמש לאינטרנט; התאריך והשעה של הגישה לאתר; הדפים באתר אליהם ניגש המשתמש וכתובת האינטרנט של האתר שממנו הגיע ישירות לאתר. מידע זה נועד לעזור לשפר את האתר, לנתח מגמות, לנהל את האתר, לאמת פרטים ולצורכי אבטחת מידע.

:שימוש במידע

השימוש במידע האישי ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת, בין היתר, על  מנת לאפשר למשתמשים להשתמש בכל שירותי האתר ולמנהלי האתר לזהות את המשתמשים.

מפעילת האתר – קוואליטי טימפורט 26, עשויה להשתמש במידע אישי כדי לספק למשתמש, בין היתר, שירות לקוחות יעיל יותר, לשפר את האתר ומוצרים או שירותים נלווים, וכן להגביר את נוחות השימוש באתר.

מפעילת האתר – קוואליטי אימפורט 26, רשאית לשלוח אל המשתמש בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מטעם עצמה והן מטעם מפרסמים אחרים. מידע כאמור ישלח אל המשתמש אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

מפעילת האתר –קוואליטי אימפורט 26, מתחייבת לא למסור לצד שלישי מידע אישי אלא על פי הוראות כל דין או לצורכי אחד מהבאים:


מדיניות משלוחים ואספקה
ניתן לקבל משלוחים לכל חלקי הארץ   בתוספת תשלום לפי סוג המשלוח המובוקש בזמן הזמנת המוצר 
אספקת המוצר במשלוח יעשה לפי הזמנים המופיעים בדף כל מוצר .  
שימו לב! זמני המשלוחים רשומים בדף כל מוצר . 
 .זמני האספקה של מוצרים הנמצאים במחסן החברה אשר נמצא בארץ נעים בין2-7 ימי עבודה . זמני אספקה של מוצרים הנמאים במחסן החברה אשר נמצא בסין נעים בין 25-40 יום (במידה ויהיו עיכובים בהגעת המוצרים ללקוחות עקב גורמים חיצוניים כמו - חברת ספנות , מכס ,כוח עליון או כל גורם חיצוני.לא תהיה שום טענה

       כלפי כלפי מפעילת האתר קוואליטי אימפורט 26 - אנו נפעל בכדי לזרז ולמנוע עיכובים

 במידה וישנם מוצרים אשר נמצאים בארץ במלאי ,זמן אספקתם יהיה קצר , הזמנים יופיעו בדף המוצר.

איך מתבצעות עסקאות דרך אתר קונטיינר ההפתעות אשר מופעל על ידי קוואליטי אימפורט 26-
באתר קונטיינר ההפתעות יש מספר קטגוריות , שתי הקטגוריות הבולטות הינם "מוצרים זמינים בארץ" ו- " סחורה בדרך לארץ" .  המוצרים אשר נמצאים בקטגוריית "מוצרים זמינים בארץ"  נימצאים במחסן החברה אשר נמצא בארץ והזמנות מקטגוריה זו יסופקו בין 2 ל-7 ימי עסקים עד בית הלקוח, לרוב תוך 48 שעות הלקוחות מקבלים את המוצר.  המוצרים אשר נמצאים בקטגוריית סחורה בדרך לארץ נימצאים בדרכם לארץ בתוך קונטיינר ההפתעות , כל המוצרים בקטגוריה זו יועלו לדף במחירים זולים ובהטבות לרוכשים ברכישה מוקדמת עוד לפני הגעת המוצרים למחסן החברה בארץ.   בכל שאר הקטגוריות האחרות המוצרים נמצאים בסין וזמני האספקה נעים בין- 25-40 יום .  יש לשים לב לזמני האספקה המופיעים בכל דף מוצר. 

 

מדיניות החזר: אנו מאפשרים החזרת מוצרים ונבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב על פי דין לרבות: א- כל מוצר שהמחיר ששולם בעדו עולה מעל 50ש"ח , שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש , המוצר לא נפגם - ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010 , תוך 14 יום מיום קבלת המוצר . 

ב- תוך 14 יום מיום קבל המוצר ניתן לקבל החזר עבור המוצר אך ורק בתנאים הבאים.: 1- המוצר לא ניפתח . 2- לא נעשה שימוש במוצר . 3- המוצר נשאר באריזתו המקורית ולא ניפתח לפני כן. 4

ג- קונטיינר ההפתעות רשאים לגבות 5% מסך העסקה בעת ביטול העסקה וזאת לשם כיסוי הוצאות אשר שולמו לחברת האשראי והטיפול בהזמנה זו. 

ד- על הלקוח להחזיר את המוצר למחסן החברה בכוחות עצמו או על ידי שליחי החברה אך התשלום יבוצע על ידי הקונה. 

מוצר אשר נמצא פגום :  לקוח אשר קיבל מוצר פגום או חוסר בחלקים יודיע לקונטיינר ההפתעות לא יאוחר מ-3 ימים לאחר קבלת המוצר . יש לשלוח תמונות ואו סרטון אשר מעיד על הפגם ואנו נדאג לשלוח ללקוח את המוצר ואו החלק אשר הגיע פגום אל הלקוח ולאסוף ממנו את הפריט הפגום. 

שירות הלקוחות שלנו פעול בין הימים- א - ה בין השעות 9:00 - 18:00 וביום ו בין השעות 9:00 ל- 13:00 . ויתן לכם מענה בשעות אלו 

 

אבטחת המידע
מפעילת האתר – קוואליטי אימפורט 26, פועלת מתוך מחויבות להגן על אבטחת המידע האישי ועושה כל שביכולתה כדי לעזור להגן על המידע האישי מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. עם זאת, אין בפעולות אלה בטחון מוחלט ועל כן, מפעילת האתר – קוואליטי אימפורט 26, לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים
מפעילת האתר – קוואליטי אימפורט 26, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.        תודה והמשך גלישה נעימה